Local Check

Analiza instalacionih mogućnosti
  • Testiranje strukture i snage elektro mreže u okviru subjekta

  • Mjerenje raspoloživog kapaciteta mreže

  • Testiranje GSM dostupnosti

  • Izbor elektro punjača

  • Lokalni protokol uključujući foto dokumentaciju

  • Provjera mogućnosti povećanja kapaciteta mreže

  • Energetska optimizacija