Service

Usluge održavanja sistema
  • Savjetovanje

  • Organizacija sistema naplate
  • Instalacija sistema i puštanje u rad
  • Održavanje sistema